Logo Adviesraad

Welkom op de website van de Adviesraad Wmo en Jeugd van de gemeente Nissewaard.

De Adviesraad adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd over het Sociaal Domein. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten.

Voor het aanvragen van voorzieningen zoals, huishoudelijke hulp, Scootmobiel, rolstoel en dergelijke moet u contact opnemen met de gemeente Nissewaard 14 0181. Wilt u een en ander nalezen dan verwijzen wij u naar de website van de gemeente Nissewaard.

Er worden voorbereidingen getroffen om een Adviesraad Sociaal Domein in te stellen op 01-01-2019. Daarom heeft de Adviesraad besloten om deze website niet langer te onderhouden en haar inspanningen vooral te richten op het voorbereiden van een nieuwe website voor het op te richten adviesorgaan. Voor deze Adviesraad Sociaal Domein zal een volledig nieuwe website worden ontwikkeld. Deze website zal alle relevante informatie bevatten over (regionale) ontwikkelingen in het sociaal domein en activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein. .

Voor de Gemeente Nissewaard functioneren voor het sociaal domein de volgende adviserende en belangenbehartigende Raden:

  1. Adviesraad WMO en Jeugd Nissewaard
  2. Cliƫntenraad SoZaWe Brielle en Nissewaard

Vanwege de verdergaande integratie van wet- en regelgeving en de ontwikkelingen passend bij Thuis in de Wijk, ontstaat steeds meer de behoefte aan samenvoeging van de burgerparticipatie-raden op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en Participatiewet. Binnen het sociaal domein van de gemeente Nissewaard, maar ook landelijk, zijn er steeds vaker veranderingen en ontwikkelingen die betrekking hebben op het werkgebied van de beide Raden. Op grond van deze ontwikkelingen is besloten de Adviesraad WMO en Jeugd Nissewaard en de Cliƫntenraad SoZaWe Brielle en Nissewaard samen te voegen tot een adviesraad voor het gehele sociale domein.

U kunt contact met ons opnemen via info@wmoadviesraadnissewaard.nl