De volgende vergadering van de Adviesraad Wmo en Jeugd is op 7 februari 2017 om 09:00 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis Nissewaard
Welkom op de vernieuwde website van de Adviesraad Wmo en Jeugd Nissewaard. De Adviesraad adviseert het College van B&W gevraagd en ongevraagd over het Sociaal Domein.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten.

De gemeente legt haar beleidsvoornemens op gebied van het Sociaal Domein voor aan de Adviesraad Wmo en Jeugd Nissewaard. De Adviesraad zal na het bestuderen van het beleidsvoornemen het College B&W adviseren. De Adviesraad adviseert dus niet in individuele gevallen.

Voor het aanvragen van voorzieningen zoals, huishoudelijke hulp, Scootmobiel, rolstoel en dergelijke moet u contact opnemen met de gemeente Nissewaard 14 0181. Wilt u e.e.a nalezen dan verwijzen wij u naar de website van de gemeente Nissewaard.
Comments are closed.